به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان فارس به نقل از سایت مرکزی اقامه نماز کشور ، برندگان مسابقه عکس نمازی در بخش های مختلف اعلام شدند . طبق این اعلام ، برندگان به ترتیب ذیل می باشند :

نماز در اردو:

خورشید خمر
شاهین نادری
راحله مجرد راد

 

نماز در مدرسه و دانشگاه:

رضا مرادیان انجرد
عبدالقادر محمدی
علی رحمانی راوری

 

نماز جمعه و جماعت شهر ما:

هادی ساجدی فر
فاطمه سرمدی نیا
عباس حسنی

 

 

نماز در محل کار:

جواد رستم زاده
فرشته طالبی
مهرنوش دستجردی

 

نماز و کودکان:

نعمت عالی ساری نصیرلو
سمیه درویش زاده
زینب خاتون عادل مشهدسرى